ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΤΑΣΟΥ  ΤΣΑΡΠΑΛΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΣΑΒΒΑΛΑ

Φυσική Α λυκείου ΙΙ Γενικής Παιδείας Φυσική Γ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Φυσική Α λυκείου Ι Γενικής Παιδείας
     
     


ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ)

 
Μαθηματικά  Β΄ Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή
Μαθηματικά  Β΄ Γυμνασίου
Βιβλίο  Καθηγητή

     
     


ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΑΡΚΕΩΡ


Θεωρία Αριθμών

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 
Θέματα Προσομοίωσης


ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΟΡΟΣΗΜΟ

Άλγεβρα  Γ΄ Λυκείου

Ανάλυση  Γ΄ Λυκείου
1ος τόμος
Ανάλυση  Γ΄ Λυκείου
2ος τόμος


ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΣΗ

Άλγεβρα  
Β΄ Λυκείου

Μαθηματικά  Θετικής Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου
 

ΓΑΒΡΙΛΗ  ΛΑΜΠΑΤΟΥ  - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ