ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


Σας καλωσορίζουμε στα Φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ.

Το κείμενο που ακολουθεί φιλοδοξεί αφενός μεν να σας δώσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ώστε να μπορέσετε να χειριστείτε αποδοτικότερα τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που σας παρέχονται, και αφετέρου να αποτελέσει ένα συμβόλαιο ποιότητας, που τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αμοιβαία υποχρεωμένα να τηρούν και να σέβονται, για τη διατήρηση μιας επιτυχούς συνεργασίας.
Με στόχο, όχι μόνο να επαληθεύσουμε τις προσδοκίες σας, αλλά και να τις υπερβούμε, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.


Φοίτηση

 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία.

 • Επιπλέον, θεωρείται απολύτως αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου.

 • Μόνον όταν πληρούνται οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ  καθίσταται αποτελεσματική.


Συγκρότηση τμημάτων

Με βάση το Σύστημα Ποιότητας που τα Φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ  έχουν διαμορφώσει και απαρέγκλιτα εφαρμόζουν, κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών, δεδομένου ότι αποτελούν ζητούμενο στα Φροντιστήρια  ΑΝΕΛΙΞΗ  τα ομοιογενή τμήματα. Δευτερεύοντα κριτήρια, όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων.
Αποτελεί δικαίωμα του Διευθυντή  Σπουδών να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, αν κρίνει ότι αυτή η μεταβολή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα ή ότι λειτουργεί θετικά από παιδαγωγική άποψη.


Δίδακτρα

 • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 7ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τη Γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους. 
 • Ο μαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο μέχρι και τη 10η ημέρα του μήνα, πληρώνει το ακέραιο ποσό των διδάκτρων. Ο μαθητής πληρώνει τα 2/3 του ποσού αυτού, εφόσον εγγραφεί μεταξύ 11ης και 20ης του μήνα και το 1/3 του ποσού αυτού, εφόσον εγγραφεί μετά την 20η του μήνα.
 • Το ακριβές ποσό των διδάκτρων του Ιουνίου εξαρτάται από το πέρας της σχολικής χρονιάς και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου, όπως ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας, και προκαταβάλλεται μαζί με τα δίδακτρα του Μαΐου.


Απουσίες

 • Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το μάθημα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενημερώσει τους κηδεμόνες του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να είναι στη διάθεση του κηδεμόνα, όποτε εκείνος το επιθυμήσει.


Αργίες

 • Οι ημέρες αργίας του φροντιστηρίου συμπίπτουν με εκείνες των δημόσιων σχολείων, εκτός από τις περιόδους των Χριστουγέννων στιην οποία τα μαθήματα σταματούν από τις 24/12 έως και 2/1 και του Πάσχα, στην οποία τα μαθήματα σταματούν από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα.


Διαγωνίσματα

 • Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών η συμμετοχή τους στα διαγωνίσματα, αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική τους πορεία κατά τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο και αφετέρου γιατί αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στο γραπτό λόγο.
 • Μαθητής που θα προσέρχεται σε διαγώνισμα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10 λεπτών δε θα γίνεται δεκτός. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν από το χώρο εξέτασης 60 λεπτά μετά την ανακοίνωση των θεμάτων. Τα Φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ  έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών που απουσίασαν από το διαγώνισμα.
 • Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε 15 μέρες. Παράλληλα, αναλύουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ως εποικοδομητικό. 
 • Αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών να αναφέρουν στο Διευθυντή  Σπουδών ή στη γραμματεία κάθε γεγονός ή συμπεριφορά που διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνίσματος.


Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων

Η ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πορεία αλλά και τη συνολική παιδαγωγική στάση των μαθητών, υλοποιείται με (3) διαφορετικούς τρόπους:

 • Με τις προγραμματισμένες - τακτικές συναντήσεις γονέων και διεύθυνσης, που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους (τρεις τη χειμερινή περίοδο και μία τη θερινή).
 • Γραπτές αξιολογήσεις ανά 2μηνο.
 • Τηλεφωνικά από την Διεύθυνση Σπουδών.

Οι γονείς και οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνονται on line μέσω της πλατφόρμας my-anelixi στην οποία καταγράφονται καθημερινά οι επιδόσεις και οι βαθμολογίες κάθε μαθητή, τα σχόλια κάθε καθηγητή καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά τη φοίτηση του μαθητή στο φροντιστήριο. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση αποκλειστικά μόνο ο μαθητής και οι γονείς του μέσω ατομικού κωδικού.


Θέματα συμπεριφοράς

 • Μαθητές και καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον κάποιος μαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του στην αίθουσα. Το φροντιστήριο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών που επανειλημμένα καθυστερούν στο μάθημα.
 • Απαγορεύεται ρητά σε μαθητές να μεταφέρουν στην αίθουσα διδασκαλίας αντικείμενα (αναψυκτικά, καφέδες, παγωτά κ.λπ.) που αποσπούν την προσοχή και γενικά παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να μην προξενούν ζημιές. 
 • Τα κινητά τηλέφωνα μαθητών και καθηγητών πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Γενικά, όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου η εκπαιδευτική διεργασία της μάθησης θα βρει γόνιμες συνθήκες για να καλλιεργηθεί.


Επίλογος

Για όσα θέματα σας απασχολούν και δεν βρίσκετε απαντήσεις στο κείμενο αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή Σπουδών.


 

 

                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS