1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
 
 
 
ΚΩΔ. ΜΗΧ   ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ.    ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ   
'20 (90%)  
ΒΑΣΗ   
'20 (90%)
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ I 138 19,075
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΓ I 182 18,385
1610 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 75 11,700
673 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον   I,II,III,IV 90 12,925
1241 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 97 10,475
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ I,IV 78 9,385
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος 1ΓΛ I,IV 78 9,000
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα ΑΣΤ I,II,IV 34 17,425
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 48 17,625
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου Κέρκυρα   I 90 7,425
668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I 90 10,225
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 472 13,625
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη   I,IV 160 12,950
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I 116 8,850
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ I 95 5,380
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΓΑΛ I 112 7,100
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ I 112 7,375
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΓΕΡ I 120 6,775
186 Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης Κομοτηνή   I 129 7,700
1423 Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας Βόλος   I 81 11,700
124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου Αθήνα   I,IV 237 14,375
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ I 97 15,415
161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ I,IV 127 17,635
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά Πειραιάς 1ΓΛ I,IV 115 18,145
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ I,IV 123 17,695
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 94 15,350
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη   I 127 15,900
106 Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης Κομοτηνή   I 176 8,300
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα 1ΓΛ I 107 16,470
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά   I,IV 159 8,225
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ I 119 15,490
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17,116
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ I,II,III,IV 101 14,609
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17,450
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ I,II,III,IV 135 15,666
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ I,II,III,IV 271 13,941
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 117 14,275
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 204 14,475
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 128 12,325
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 152 9,925
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 208 9,250
146 Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 77 11,125
169 Θεατρικών Σπουδών, Πατρών Πάτρα   I 90 8,250
362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I 120 7,900
168 Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 56 13,000
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκη   I 173 7,375
101 Θεολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 195 7,400
384 Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ Αθήνα   I 61 11,900
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΣΠ I 69 8,945
1284 Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών Αγρίνιο   I 138 7,800
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I 138 14,450
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 173 15,150
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I 250 9,525
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I 151 8,750
108 Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης Κομοτηνή   I 173 7,725
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 103 11,775
177 Ιστορίας , Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας Βόλος   I 90 11,275
104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου Καλαμάτα   I 129 8,625
145 Ιστορίας, Ιονίου Κέρκυρα   I 156 7,475
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ I 77 6,340
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΤΑ I 69 4,400
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 65 12,750
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου Κόρινθος   I 111 11,150
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I 187 7,750
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου Αθήνα   I 117 13,800
1301 Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ Κομοτηνή   I 87 15,375
671 Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I 90 16,500
1652 Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ηράκλειο   I 111 14,200
105 Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 215 7,750
107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη   I 156 6,950
1302 Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ Κομοτηνή   I 94 11,575
159 Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Αθήνα   I 119 13,575
348 Κοινωνιολογίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I 169 9,125
1006 Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 72 15,025
149 Κοινωνιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I 142 12,375
126 Κοινωνιολογίας, Παντείου Αθήνα   I 131 15,625
181 Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου Ρόδος   I 142 7,150
1285 Μουσειολογίας, Πατρών Πύργος   I 188 7,025
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 73 14,790
406 Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 49 14,120
408 Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ I,II,III,IV 56 9,950
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ I,II,III,IV 91 12,470
1248 Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα   I,II,III,IV 122 11,240
780 Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκη   I 43 7,225
117 Νομικής Αθήνα   I 354 18,050
119 Νομικής Θεσσαλονίκη   I 302 17,825
121 Νομικής, Θράκης Κομοτηνή   I 388 17,250
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου Κέρκυρα 2ΓΛ I 103 13,640
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 122 13,175
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 252 10,900
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 189 15,275
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 144 12,075
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 180 16,000
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 144 14,300
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 180 11,800
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 189 13,725
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 153 12,850
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 103 15,725
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα   I,II,III,IV 199 11,375
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 136 10,200
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 112 12,100
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 136 10,600
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I,II,III,IV 101 7,925
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 169 16,475
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου Κόρινθος   I 99 13,000
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου Αθήνα   I 125 15,025
373 Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης Κομοτηνή   I 130 11,850
351 Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης Ρέθυμνο   I 183 10,375
357 Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I 104 15,800
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I,IV 111 7,100
1435 Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας Βόλος   I,IV 72 9,475
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων Βελλάς Ι I 8 6,925
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι I 8 6,875
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα Ι I 33 6,650
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη Ι I 16 6,725
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων Βελλάς Ι I 33 6,400
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι I 49 6,175
192 Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση) Αθήνα   I 69 12,275
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ I 7 18,325
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 18 17,975
882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Αθήνα ΠΕ I,II,IV 67 15,700
881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) Αθήνα ΠΕ I,II,IV 20 17,425
876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 72 16,850
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα   I,II,III,IV 77 8,600
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΥΡ I,II,IV 4 16,025
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 101 10,425
111 Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I 199 13,525
109 Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 268 14,550
113 Φιλολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I 199 9,825
115 Φιλολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I 156 8,525
175 Φιλολογίας, Πατρών Πάτρα   I 156 11,525
189 Φιλολογίας, Πελοποννήσου Καλαμάτα   I 164 8,900
120 Φιλοσοφίας & Παιδ/κής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I 158 12,800
122 Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας), Ιωαννίνων Ιωάννινα   I 204 8,650
1010 Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας) Αθήνα   I 122 12,975
102 Φιλοσοφίας, Πατρών Πάτρα   I 147 9,925
138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης Ρέθυμνο   I 169 8,400
677 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I,II,IV 82 11,350
1456 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου Αργοστόλι   I,IV 188 7,325
1011 Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά   I,II,III,IV 72 9,400
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη   I 147 17,725
1550 Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I 122 16,675
171 Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I 138 17,875
1251 Ψυχολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I 81 17,350
151 Ψυχολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I 156 17,075
170 Ψυχολογίας, Παντείου Αθήνα   I 119 17,550
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ I 3 18,400
 
 
 
                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS