1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
 
 
 
ΚΩΔ. ΜΗΧ   ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ.    ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ I
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΓ I
1610 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
673 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον   I,II,III,IV
1241 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ I,IV
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος 1ΓΛ I,IV
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα ΑΣΤ I,II,IV
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου Κέρκυρα   I
668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη   I,IV
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ I
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΓΑΛ I
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ I
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΓΕΡ I
186 Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης Κομοτηνή   I
1423 Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας Βόλος   I
124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου Αθήνα   I,IV
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ I
161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ I,IV
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά Πειραιάς 1ΓΛ I,IV
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ I,IV
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη   I
106 Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης Κομοτηνή   I
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα 1ΓΛ I
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά   I,IV
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ I
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ I,II,III,IV
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ I,II,III,IV
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ I,II,III,IV
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ I,II,III,IV
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ I,II,III,IV
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV
146 Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
169 Θεατρικών Σπουδών, Πατρών Πάτρα   I
362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I
168 Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
103 Θεολογίας Θεσσαλονίκη   I
101 Θεολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
384 Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ Αθήνα   I
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΣΠ I
1284 Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών Αγρίνιο   I
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I
108 Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης Κομοτηνή   I
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
177 Ιστορίας , Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας Βόλος   I
104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου Καλαμάτα   I
145 Ιστορίας, Ιονίου Κέρκυρα   I
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ I
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΤΑ I
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου Κόρινθος   I
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου Αθήνα   I
1301 Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ Κομοτηνή   I
671 Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I
1652 Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ηράκλειο   I
105 Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη   I
1302 Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ Κομοτηνή   I
159 Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Αθήνα   I
348 Κοινωνιολογίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I
1006 Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
149 Κοινωνιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I
126 Κοινωνιολογίας, Παντείου Αθήνα   I
181 Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου Ρόδος   I
1285 Μουσειολογίας, Πατρών Πύργος   I
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV
406 Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV
408 Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ I,II,III,IV
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ I,II,III,IV
1248 Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα   I,II,III,IV
780 Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκη   I
117 Νομικής Αθήνα   I
119 Νομικής Θεσσαλονίκη   I
121 Νομικής, Θράκης Κομοτηνή   I
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου Κέρκυρα 2ΓΛ I
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα   I,II,III,IV
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I,II,III,IV
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου Κόρινθος   I
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου Αθήνα   I
373 Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης Κομοτηνή   I
351 Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης Ρέθυμνο   I
357 Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   I,IV
1435 Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας Βόλος   I,IV
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων Βελλάς Ι I
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι I
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα Ι I
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη Ι I
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων Βελλάς Ι I
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι I
192 Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση) Αθήνα   I
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ I
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV
882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Αθήνα ΠΕ I,II,IV
881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) Αθήνα ΠΕ I,II,IV
876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα   I,II,III,IV
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΥΡ I,II,IV
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
111 Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I
109 Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
113 Φιλολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I
115 Φιλολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I
175 Φιλολογίας, Πατρών Πάτρα   I
189 Φιλολογίας, Πελοποννήσου Καλαμάτα   I
120 Φιλοσοφίας & Παιδ/κής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I
122 Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας), Ιωαννίνων Ιωάννινα   I
1010 Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας) Αθήνα   I
102 Φιλοσοφίας, Πατρών Πάτρα   I
138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης Ρέθυμνο   I
677 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I,II,IV
1456 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου Αργοστόλι   I,IV
1011 Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά   I,II,III,IV
172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη   I
1550 Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I
171 Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   I
1251 Ψυχολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I
151 Ψυχολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο   I
170 Ψυχολογίας, Παντείου Αθήνα   I
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ I
 
 
 
                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS