1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤ.  Ε.Μ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ (**) 1o
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΓ (**) 1o
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον     1o-2o-3o -4
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ (*) 1o -4
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος 1ΓΛ (*) 1o -4
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα ΑΣΤ   1o-2o -4
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου Κέρκυρα     1o
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω     1o
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη     1o -4
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη     1o
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα ΓΑΛ (**) 1o
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΓΑΛ (**) 1o
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα ΓΕΡ (**) 1o
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη ΓΕΡ (**) 1o
Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης Κομοτηνή     1o
Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας Βόλος     1o
Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου Αθήνα     1o -4
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ (*) 1o
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1ΓΛ (*) 1o -4
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά Πειραιάς 1ΓΛ (*) 1o -4
Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ (*) 1o -4
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας Θεσσαλονίκη     1o
Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης Κομοτηνή     1o
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα 1ΓΛ (*) 1o
Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά     1o -4
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου Αθήνα 1ΓΛ (*) 1o
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος     1o-2o-3o -4
Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Θεατρικών Σπουδών, Πατρών Πάτρα     1o
Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου Ναύπλιον     1o
Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Θεολογίας Θεσσαλονίκη     1o
Θεολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ Αθήνα     1o
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΣΠ (**) 1o
Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών Αγρίνιο     1o
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης Κομοτηνή     1o
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Ιστορίας , Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας Βόλος     1o
Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου Καλαμάτα     1o
Ιστορίας, Ιονίου Κέρκυρα     1o
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΙΤΑ (**) 1o
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα ΙΤΑ (**) 1o
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου Κόρινθος     1o
Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου Μυτιλήνη     1o
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου Αθήνα     1o
Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ Κομοτηνή     1o
Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω     1o
Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ηράκλειο     1o
Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας (πρώην Κοινωνικής Θεολογίας), ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ Κομοτηνή     1o
Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Αθήνα     1o
Κοινωνιολογίας, Αιγαίου Μυτιλήνη     1o
Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Κοινωνιολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Κοινωνιολογίας, Παντείου Αθήνα     1o
Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου Ρόδος     1o
Μουσειολογίας, Πατρών Πύργος     1o
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα     1o-2o-3o -4
Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκη     1o
Νομικής Αθήνα     1o
Νομικής Θεσσαλονίκη     1o
Νομικής, Θράκης Κομοτηνή     1o
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου Κέρκυρα 2ΓΛ (**) 1o
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο     1o-2o-3o -4
Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον     1o-2o-3o -4
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκη     1o
Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου Κόρινθος     1o
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου Αθήνα     1o
Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης (πρώην Εισ. Κατ. πρώην Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστ.) Κομοτηνή     1o
Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου Μυτιλήνη     1o -4
Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας Βόλος     1o -4
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων Βελλάς Ι   1o
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι   1o
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα Ι   1o
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη Ι   1o
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων Βελλάς Ι   1o
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης Ηράκλειο Ι   1o
Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση) Αθήνα     1o
Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ   1o
Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ   1o-2o -4
Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα     1o-2o-3o -4
Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΥΡ   1o-2o -4
Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Φιλολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Φιλολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o
Φιλολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Φιλολογίας, Πατρών Πάτρα     1o
Φιλολογίας, Πελοποννήσου Καλαμάτα     1o
Φιλοσοφίας & Παιδ/κής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη     1o
Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας), Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o
Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Φιλοσοφίας, Πατρών Πάτρα     1o
Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω     1o-2o -4
Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου Αργοστόλι     1o -4
Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά     1o-2o-3o -4
Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη     1o
Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα     1o
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα     1o
Ψυχολογίας, Ιωαννίνων Ιωάννινα     1o
Ψυχολογίας, Κρήτης Ρέθυμνο     1o
Ψυχολογίας, Παντείου Αθήνα     1o
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ   1o
 
                 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)
 
Εισαγωγικές 2016:  
ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
 
Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας
εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων υπο την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 
Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ 2015
 
                 
 
2012: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901     
Σακαρίδης Μάνος  19.768     
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
 
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
 
mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
 
2012:
Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:  
πληροφορίες για  όποιο τμήμα
ΑΕΙ ή ΤΕΙ ενδιαφέρεστε!   (mysep.gr)
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

ιστορίες επιτυχίας !


   


έφηβοι και διαδίκτυο
μια συνοπτική παρουσίαση
ενός "καυτού" προβλήματος

 
   


Συνήθειες και
τεχνικές μελέτης

(οι καλύτερες και οι χειρότερες)

 
   
9 μικρές συμβουλές
για καλύτερο διάβασμα!

(όχι οτι  δεν τα ξέρεις ήδη, αλλά ας τα ξαναπούμε)

LINKS