2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
 
ΚΩΔ.    ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ.   ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤ.  2020 (90%) ΒΑΣΗ   2020 (90%)   
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 96 11,725
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα   II 96 13,025
353 Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ Ορεστιάδα   II,III 197 3,825
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) Δράμα   II,III 167 4,850
1610 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 75 11,700
673 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον   I,II,III,IV 90 12,925
1241 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 97 10,475
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) Ψαχνά   II 72 7,975
327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 105 10,100
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα ΑΣΤ I,II,IV 34 17,425
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 48 17,625
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΣΧΕ II 85 17,885
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ Ξάνθη ΣΧΕ II 90 12,335
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα ΣΧΕ II 78 19,165
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας Βόλος ΣΧΕ II 94 15,100
779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων Ιωάννινα ΣΧΕ II 41 14,505
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών Πάτρα ΣΧΕ II 85 16,365
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά ΣΧΕ II 94 12,760
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 472 13,625
279 Βιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 90 16,500
277 Βιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III 83 16,750
282 Βιολογίας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III 103 15,900
281 Βιολογίας, Πατρών Πάτρα   II,III 120 16,100
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα   II,III 100 15,175
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς   II,IV 119 13,175
325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 98 15,125
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 92 15,350
310 Γεωγραφίας, Αιγαίου Μυτιλήνη   II,IV 158 3,950
356 Γεωγραφίας, Χαροκοπείου Αθήνα   II,IV 55 9,375
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ Αθήνα   II 102 9,475
285 Γεωλογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 94 9,025
287 Γεωλογίας, Πατρών Πάτρα   II 147 5,950
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   II,III 123 7,650
273 Γεωπονίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 212 13,125
1634 Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III 217 9,275
1552 Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Φλώρινα   II,III 220 5,375
1657 Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   II,III 147 7,075
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III 140 6,550
1242 Γεωπονίας, Ιωαννίνων Άρτα   II,III 155 5,250
1279 Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Αμαλιάδα   II,III 167 5,075
1511 Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Καλαμάτα   II,III 167 6,500
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III 124 10,275
674 Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω ΣΧΕ II,IV 155 8,335
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης Ορεστιάδα   II,III 140 2,050
1061 Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) Καρπενήσι   II,III 138 625
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη   II,III 101 8,775
1632 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Δράμα   II,III 133 2,550
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III,IV 167 4,100
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) Κιλκίς   II,IV 119 3,975
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 94 15,350
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση Αθήνα   II 76 6,550
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση Αθήνα   II 76 5,650
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνα   II 76 7,400
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνα   II 76 5,725
1211 Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) Θεσσαλονίκη   II,IV 97 16,125
1635 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III 97 11,675
684 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 87 12,675
1452 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) Αργοστόλι   II,III 181 6,700
1278 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών Αγρίνιο   II,III 130 8,100
1512 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου Καλαμάτα   II,III 116 9,125
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης Ηράκλειο   II 95 4,175
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III 152 875
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 98 10,225
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 94 4,750
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 98 14,350
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου Λήμνος   II,III 109 7,050
1429 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III 109 8,375
288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρα   II 105 6,150
216 Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης Ηράκλειο   II,IV 133 15,075
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ I,II,III,IV 101 14,609
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17,116
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17,450
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ I,II,III,IV 135 15,666
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ I,II,III,IV 271 13,941
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 149 12,125
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III 152 1,700
685 Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 98 9,975
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 117 14,275
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 204 14,475
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 128 12,325
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 152 9,925
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 208 9,250
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) Σέρρες ΣΧΕ II,IV 75 6,850
675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω ΣΧΕ II,IV 84 9,910
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 70 15,200
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 17 16,725
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ Αθήνα   II 138 15,325
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) Ηράκλειο   II 134 6,250
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Μεσολόγγι   II,III 138 1,025
387 Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II 220 10,700
331 Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης Χανιά   II 157 14,625
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη   II 151 17,450
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών) Κοζάνη   II 117 13,825
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   II 188 7,425
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ Αθήνα   II 199 17,975
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας Βόλος   II 151 15,650
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης Ξάνθη   II 195 14,500
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα   II 174 9,550
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα   II 238 16,350
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) Χανιά   II,IV 134 6,375
168 Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 56 13,000
827 Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 4 17,500
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 22 16,875
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 8 18,250
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 103 11,775
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 65 12,750
245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκη   II 143 13,450
247 Μαθηματικών Πάτρα   II 271 10,675
249 Μαθηματικών Ιωάννινα   II 223 10,025
252 Μαθηματικών, Αιγαίου Σάμος   II 214 3,125
1555 Μαθηματικών, Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά   II 81 5,675
243 Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Αθήνα   II 201 14,275
1432 Μαθηματικών, Θεσσαλίας Λαμία   II 90 7,200
251 Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) Ηράκλειο   II 143 8,975
228 Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας Βόλος   II 78 7,600
388 Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 84 13,000
389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,IV 262 9,900
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα   II 109 9,300
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρα   II 165 13,575
340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ιωάννινα   II 173 12,425
241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ Αθήνα   II 81 13,775
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου Χίος   II,IV 102 4,925
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη   II 154 1,350
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης Χανιά   II 98 2,650
1624 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   II,IV 159 10,075
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης Ξάνθη   II,IV 106 11,050
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης Χανιά   II,IV 138 11,350
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ Θεσσαλονίκη   II 90 7,400
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ Ξάνθη   II 102 6,750
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων) Αγρίνιο   II 134 3,475
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης Χανιά   II 102 7,325
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου Σάμος   II 191 3,150
1625 Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,IV 145 13,325
390 Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,IV 191 13,975
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) Σέρρες   II,IV 109 11,325
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου Σύρος   II,IV 102 6,975
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη   II,IV 154 5,450
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση) Σέρρες   II 92 4,850
391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II 76 8,775
363 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη   II 84 9,750
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πατρών Πάτρα   II 122 16,500
211 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 85 16,950
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) Σέρρες   II 93 8,800
392 Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II 122 12,500
210 Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη   II 122 14,500
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   II 101 8,750
209 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα   II 102 17,775
332 Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας Βόλος   II 94 16,025
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα   II 111 10,575
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II,IV 35 14,600
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά Τρίκαλα ΠΕ II 70 13,325
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά Τρίκαλα ΠΕ II,IV 24 15,825
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης Αλεξ/πολη   II,III 105 15,750
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 73 14,790
1664 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) Ρέθυμνο   II,IV 116 4,200
406 Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 49 14,120
408 Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ I,II,III,IV 56 9,950
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ I,II,III,IV 91 12,470
1248 Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα   I,II,III,IV 122 11,240
393 Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II 76 12,200
229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα   II 78 17,325
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 12 16,175
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 5 16,700
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 252 10,900
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 189 15,275
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 144 12,075
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 180 16,000
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 144 14,300
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 180 11,800
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 189 13,725
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 153 12,850
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 103 15,725
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα   I,II,III,IV 199 11,375
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 136 10,200
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 112 12,100
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 136 10,600
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I,II,III,IV 101 7,925
276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου Μυτιλήνη   II,III 71 4,300
1434 Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 116 5,250
1453 Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση) Ζάκυνθος   II,III 167 900
1212 Πληροφοριακά Συστήματα, Μακεδονίας, / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) Θεσσαλονίκη   II,IV 97 15,850
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου Αθήνα   II,IV 90 15,575
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,IV 156 16,925
99 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας Λαμία   II,IV 203 11,875
1250 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου) Άρτα   II,IV 191 6,950
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου Τρίπολη   II,IV 176 10,450
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας Λαμία   II,III 149 10,650
338 Πληροφορικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,IV 105 16,800
1630 Πληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Καβάλα   II,IV 174 9,725
1554 Πληροφορικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Καστοριά   II,IV 162 7,825
366 Πληροφορικής, Ιονίου Κέρκυρα   II,IV 171 10,350
333 Πληροφορικής, Ο.Π.Α. Αθήνα   II,IV 162 16,550
339 Πληροφορικής, Πειραιά Πειραιάς   II,IV 140 16,150
203 Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 114 14,850
1621 Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση) Σέρρες   II 83 7,600
394 Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II 165 9,975
201 Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα   II 102 16,400
208 Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας Βόλος   II 85 13,175
207 Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης Ξάνθη   II 172 12,150
205 Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών Πάτρα   II 146 13,650
1524 Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα   II 104 8,575
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας Αθήνα Ι II 8 4,750
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης Θεσσαλονίκη Ι II 8 5,000
880 ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II,IV 14 17,025
879 ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 14 16,400
878 ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ II 54 15,375
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Αιγαίου Σάμος   II,IV 159 3,925
1547 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δυτ. Μακεδονίας Γρεβενά   II,IV 217 3,950
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πειραιώς Πειραιάς   II,IV 194 12,100
329 Στατιστικής, Ο.Π.Α. Αθήνα   II,IV 102 13,425
676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω ΣΧΕ II 61 5,585
1436 Συστημάτων Ενέργειας, Θεσσαλίας Λάρισα   II 116 4,700
877 Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 18 17,975
882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Αθήνα ΠΕ I,II,IV 67 15,700
881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) Αθήνα ΠΕ I,II,IV 20 17,425
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά Διάφορες ΠΕ II,IV 247 7,550
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά Διάφορες ΠΕ II,IV 280 10,025
876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ I,II,IV 72 16,850
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ Ψαχνά   II,IV 167 7,000
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα   I,II,III,IV 77 8,600
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΥΡ I,II,IV 4 16,025
255 Φυσικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 146 14,275
1628 Φυσικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα   II 154 5,800
253 Φυσικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   II 157 15,400
1437 Φυσικής, Θεσσαλίας Λαμία   II 84 8,200
259 Φυσικής, Ιωαννίνων Ιωάννινα   II 180 11,500
261 Φυσικής, Κρήτης Ηράκλειο   II 135 11,075
257 Φυσικής, Πατρών Πάτρα   II 163 12,650
677 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   I,II,IV 82 11,350
265 Χημείας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 151 15,625
1629 Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα   II,III 163 13,800
263 Χημείας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III 85 16,400
269 Χημείας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   II,III 180 14,775
270 Χημείας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III 117 14,625
267 Χημείας, Πατρών Πάτρα   II,III 154 15,225
237 Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II 87 16,450
1563 Χημικών Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος) Κοζάνη   II 81 14,625
235 Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα   II 105 17,000
239 Χημικών Μηχανικών, Πατρών Πάτρα   II 124 15,700
1439 Ψηφιακών Συστημάτων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   II,IV 203 7,475
262 Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιώς Πειραιάς   II,IV 146 15,025
1519 Ψηφιακών Συστημάτων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Σπάρτη   II,IV 145 6,075
1011 Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά   I,II,III,IV 72 9,400
1391 Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) Μυτιλήνη   II,III 92 6,400
 

 

                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS