3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
 
ΚΩΔ.    ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ.   ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤ.  2020 (90%) ΒΑΣΗ   2020 (90%)   
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ Ψαχνά   III,IV 72 8050
353 Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ Ορεστιάδα   II,III 197 3825
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) Δράμα   II,III 167 4850
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού Αθήνα   III,IV 98 11100
1610 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 75 11700
673 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον   I,II,III,IV 90 12925
1241 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 97 10475
327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 105 10100
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ III 13 16400
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III 159 13200
678 Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 261 13150
279 Βιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 90 16500
277 Βιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III 83 16750
282 Βιολογίας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III 103 15900
281 Βιολογίας, Πατρών Πάτρα   II,III 120 16100
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα   II,III 100 15175
325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 98 15125
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 92 15350
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   II,III 123 7650
273 Γεωπονίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 212 13125
1634 Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III 217 9275
1552 Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Φλώρινα   II,III 220 5375
1657 Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   II,III 147 7075
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III 140 6550
1242 Γεωπονίας, Ιωαννίνων Άρτα   II,III 155 5250
1279 Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Αμαλιάδα   II,III 167 5075
1511 Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Καλαμάτα   II,III 167 6500
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III 124 10275
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης Ορεστιάδα   II,III 140 2050
1061 Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) Καρπενήσι   II,III 138 625
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη   II,III 101 8775
1632 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Δράμα   II,III 133 2550
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III,IV 167 4100
1425 Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας Καρδίτσα   III 87 7975
679 Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 151 9825
1426 Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Τρίκαλα   III 87 11275
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 94 15350
1635 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III 97 11675
684 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 87 12675
1452 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) Αργοστόλι   II,III 181 6700
1278 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών Αγρίνιο   II,III 130 8100
1512 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου Καλαμάτα   II,III 116 9125
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III 152 875
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου Αθήνα   III 58 15700
1516 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου Καλαμάτα   III 109 10775
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) Αθήνα   II,III 98 10225
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 94 4750
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 98 14350
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου Λήμνος   II,III 109 7050
1429 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III 109 8375
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ I,II,III,IV 101 14609
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17116
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ I,II,III,IV 119 17450
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ I,II,III,IV 135 15666
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ I,II,III,IV 271 13941
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III 149 12125
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III 152 1700
1653 Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης) Σητεία   III 109 9175
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III 82 13375
685 Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 98 9975
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 117 14275
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 204 14475
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV 128 12325
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 152 9925
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 208 9250
680 Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 90 13775
1558 Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας Πτολεμαΐδα   III 72 11975
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Μεσολόγγι   II,III 138 1025
168 Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 56 13000
297 Ιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III 119 18075
295 Ιατρικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III 127 18250
300 Ιατρικής, Θεσσαλίας Λάρισα   III 69 17600
302 Ιατρικής, Θράκης Αλεξ/πολη   III 103 17400
301 Ιατρικής, Ιωαννίνων Ιωάννινα   III 100 17625
304 Ιατρικής, Κρήτης Ηράκλειο   III 84 17525
299 Ιατρικής, Πατρών Πάτρα   III 123 17825
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III 15 17650
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 103 11775
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 65 12750
307 Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III 69 16875
308 Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας Καρδίτσα   III 69 16425
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III 2 17250
1245 Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου) Ιωάννινα Ι-Λ III 104 10750
1274 Λογοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα Ι-Λ III 80 11575
1515 Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Καλαμάτα Ι-Λ III 80 10050
1614 Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III 82 11050
681 Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 85 12425
1553 Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Πτολεμαΐδα   III 116 9275
388 Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III 84 13000
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης Αλεξ/πολη   II,III 105 15750
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 73 14790
406 Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV 49 14120
408 Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ I,II,III,IV 56 9950
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ I,II,III,IV 91 12470
1248 Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα   I,II,III,IV 122 11240
1617 Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Διδυμότειχο   III 92 8275
1618 Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III 91 11475
682 Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 160 11425
306 Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III 115 14175
1651 Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   III 119 8500
1433 Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   III 119 8825
1249 Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου) Ιωάννινα   III 164 8900
1272 Νοσηλευτικής, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα   III 151 10050
190 Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου Τρίπολη   III 128 8600
305 Οδοντιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III 64 17175
303 Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III 71 17275
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III 1 18075
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV 252 10900
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV 189 15275
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 144 12075
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV 180 16000
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 144 14300
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV 180 11800
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV 189 13725
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 153 12850
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 103 15725
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα   I,II,III,IV 199 11375
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV 136 10200
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV 112 12100
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV 136 10600
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I,II,III,IV 101 7925
276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου Μυτιλήνη   II,III 71 4300
1434 Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III 116 5250
1453 Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση) Ζάκυνθος   II,III 167 900
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας Λαμία   II,III 149 10650
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα   I,II,III,IV 77 8600
291 Φαρμακευτικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III 69 16975
289 Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III 88 17025
293 Φαρμακευτικής, Πατρών Πάτρα   III 125 16725
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III 3 17450
1616 Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III 97 14550
683 Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III 95 15025
1438 Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) Λαμία   III 116 12875
1273 Φυσικοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Αίγιο   III 123 12500
1520 Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου Σπάρτη   III 94 11850
265 Χημείας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III 151 15625
1629 Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα   II,III 163 13800
263 Χημείας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III 85 16400
269 Χημείας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   II,III 180 14775
270 Χημείας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III 117 14625
267 Χημείας, Πατρών Πάτρα   II,III 154 15225
1011 Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά   I,II,III,IV 72 9400
1391 Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) Μυτιλήνη   II,III 92 6400

 

                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS