3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤ.  Ε.Μ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Ψαχνά     3o -4
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     2o-3o
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Δράμα     2o-3o
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o -4
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Ίλιον     1o-2o-3o -4
Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   3o
Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Βιολογίας, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Βιολογίας, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     2o-3o
Βιολογίας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     2o-3o
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     2o-3o
Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     2o-3o
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     2o-3o
Γεωπονίας, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     2o-3o
Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     2o-3o
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     2o-3o
Γεωπονίας, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Άρτα     2o-3o
Γεωπονίας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αμαλιάδα     2o-3o
Γεωπονίας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα     2o-3o
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     2o-3o
Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     2o-3o
Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Καρπενήσι     2o-3o
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Δράμα     2o-3o
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα     2o-3o -4
Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα     3o
Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα     3o
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     2o-3o
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Αργοστόλι     2o-3o
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     2o-3o
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα     2o-3o
Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών ΠΑΝΕΠ Μεσολόγγι     2o-3o
Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o
Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα     3o
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     2o-3o
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος     2o-3o
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα     2o-3o
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ (**) 1o-2o-3o -4
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών ΠΑΝΕΠ Μεσολόγγι     2o-3o
Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΠΑΝΕΠ Σητεία     3o
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     2o-3o
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     1o-2o-3o -4
Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     1o-2o-3o -4
Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Πτολεμαΐδα     3o
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Μεσολόγγι     2o-3o
Θεάτρου, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Ιατρικής, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Ιατρικής, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o
Ιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     3o
Ιατρικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     3o
Ιατρικής, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     3o
Ιατρικής, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     3o
Ιατρικής, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     3o
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ   3o
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Κτηνιατρικής, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Καρδίτσα     3o
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ   3o
Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα Ι-Λ   3o
Λογοθεραπείας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα Ι-Λ   3o
Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα Ι-Λ   3o
Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Πτολεμαΐδα     3o
Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     2o-3o
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     2o-3o
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα ΑΡΜ (**) 1o-2o-3o -4
Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Αρτα     1o-2o-3o -4
Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Διδυμότειχο     3o
Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o
Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     3o
Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     3o
Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     3o
Νοσηλευτικής, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     3o
Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη     3o
Οδοντιατρικής, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ   3o
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     1o-2o-3o -4
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     1o-2o-3o -4
Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον     1o-2o-3o -4
Περιβάλλοντος, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     2o-3o
Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     2o-3o
Περιβάλλοντος, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Ζάκυνθος     2o-3o
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     2o-3o
Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     1o-2o-3o -4
Φαρμακευτικής, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     3o
Φαρμακευτικής, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     3o
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ   3o
Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     3o
Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής ΠΑΝΕΠ Αιγάλεω     3o
Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     3o
Φυσικοθεραπείας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αίγιο     3o
Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη     3o
Χημείας, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     2o-3o
Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΑΝΕΠ Καβάλα     2o-3o
Χημείας, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     2o-3o
Χημείας, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     2o-3o
Χημείας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     2o-3o
Χημείας, Πατρών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     2o-3o
Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠ Ψαχνά     1o-2o-3o -4
Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     2o-3o
 
                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS