3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

                       (Με αλφαβητική σειρά)
 
ΚΩΔ.    ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ.   ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ Ψαχνά   III,IV
353 Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ Ορεστιάδα   II,III
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) Δράμα   II,III
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού Αθήνα   III,IV
1610 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
673 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής Ίλιον   I,II,III,IV
1241 Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV
327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Αθήνα ΠΕ III
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III
678 Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
279 Βιολογίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III
277 Βιολογίας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III
282 Βιολογίας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III
281 Βιολογίας, Πατρών Πάτρα   II,III
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα   II,III
325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Αθήνα   II,III
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   II,III
273 Γεωπονίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III
1634 Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III
1552 Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Φλώρινα   II,III
1657 Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   II,III
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III
1242 Γεωπονίας, Ιωαννίνων Άρτα   II,III
1279 Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Αμαλιάδα   II,III
1511 Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Καλαμάτα   II,III
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας Βόλος   II,III
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης Ορεστιάδα   II,III
1061 Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) Καρπενήσι   II,III
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη   II,III
1632 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Δράμα   II,III
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III,IV
1425 Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας Καρδίτσα   III
679 Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
1426 Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Τρίκαλα   III
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
1635 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   II,III
684 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III
1452 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) Αργοστόλι   II,III
1278 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών Αγρίνιο   II,III
1512 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου Καλαμάτα   II,III
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου Αθήνα   III
1516 Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου Καλαμάτα   III
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) Αθήνα   II,III
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού Αθήνα   II,III
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου Λήμνος   II,III
1429 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Καρδίτσα   II,III
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Σέρρες ΑΓΩ I,II,III,IV
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση Θεσσαλονίκη ΑΓΩ I,II,III,IV
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΓΩ I,II,III,IV
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας Τρίκαλα ΑΓΩ I,II,III,IV
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης Κομοτηνή ΑΓΩ I,II,III,IV
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Αθήνα   II,III
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών Μεσολόγγι   II,III
1653 Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης) Σητεία   III
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III
685 Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών Πάτρα   I,II,III,IV
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV
680 Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
1558 Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας Πτολεμαΐδα   III
1276 Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Μεσολόγγι   II,III
168 Θεάτρου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
297 Ιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III
295 Ιατρικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III
300 Ιατρικής, Θεσσαλίας Λάρισα   III
302 Ιατρικής, Θράκης Αλεξ/πολη   III
301 Ιατρικής, Ιωαννίνων Ιωάννινα   III
304 Ιατρικής, Κρήτης Ηράκλειο   III
299 Ιατρικής, Πατρών Πάτρα   III
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
307 Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III
308 Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας Καρδίτσα   III
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III
1245 Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου) Ιωάννινα Ι-Λ III
1274 Λογοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα Ι-Λ III
1515 Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Πελοποννήσου) Καλαμάτα Ι-Λ III
1614 Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III
681 Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
1553 Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) Πτολεμαΐδα   III
388 Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   II,III
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης Αλεξ/πολη   II,III
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV
406 Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη ΑΡΜ I,II,III,IV
408 Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ Αθήνα ΑΡΜ I,II,III,IV
407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κέρκυρα ΑΡΜ I,II,III,IV
1248 Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων Αρτα   I,II,III,IV
1617 Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) Διδυμότειχο   III
1618 Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III
682 Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
306 Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III
1651 Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης) Ηράκλειο   III
1433 Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας) Λάρισα   III
1249 Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου) Ιωάννινα   III
1272 Νοσηλευτικής, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Πάτρα   III
190 Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου Τρίπολη   III
305 Οδοντιατρικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III
303 Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου Ρόδος   I,II,III,IV
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   I,II,III,IV
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ Αθήνα   I,II,III,IV
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης Αλεξ/πολη   I,II,III,IV
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων Ιωάννινα   I,II,III,IV
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωάννινα   I,II,III,IV
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα   I,II,III,IV
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας Βόλος   I,II,III,IV
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης Ρέθυμνο   I,II,III,IV
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου Ναύπλιον   I,II,III,IV
276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου Μυτιλήνη   II,III
1434 Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας Λάρισα   II,III
1453 Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση) Ζάκυνθος   II,III
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας Λαμία   II,III
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου Κέρκυρα   I,II,III,IV
291 Φαρμακευτικής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   III
289 Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ Αθήνα   III
293 Φαρμακευτικής, Πατρών Πάτρα   III
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη ΠΕ III
1616 Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) Θεσσαλονίκη   III
683 Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής Αιγάλεω   III
1438 Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) Λαμία   III
1273 Φυσικοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Αίγιο   III
1520 Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου Σπάρτη   III
265 Χημείας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη   II,III
1629 Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα   II,III
263 Χημείας, ΕΚΠΑ Αθήνα   II,III
269 Χημείας, Ιωαννίνων Ιωάννινα   II,III
270 Χημείας, Κρήτης Ηράκλειο   II,III
267 Χημείας, Πατρών Πάτρα   II,III
1011 Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ Ψαχνά   I,II,III,IV
1391 Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) Μυτιλήνη   II,III

 

                 
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής σε όλα τα μαθήματα)

 
  ΠΡΩΤΗ στην Κτηνιατρική
Μπράβο Κατερίνα!
  Ανθολογία Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας

εξαιρετικός ιστότοπος με ποιητικά και πεζά κείμενα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων 
  Επιτυχίες των μαθητών μας
στους Διαγωνισμούς
της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
 
                 
  ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ!

Κατσούλας Πέτρος 19.901 
Σακαρίδης Μάνος  19.768 
Παρασκευόπουλος Ορ.19.190
 
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(μια περιήγηγη στο διαδίκτυο
με άρθρα και μελέτες Φυσικής)
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προηγούμενα χρόνια σε φθίνουσα
αλλά και σε αλφαβητική σειρά
.
  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ
(διδασκόμενα μαθήματα,
επαγγελματικές προοπτικές
και μεταπτυχικά)
 
                 
  mousa.gr:
πολύ καλός ιστότοπος για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία με κατατοπιστικά βιογραφικά σημειώματα κατά περιοχή και φιλοσοφική σχολή.
  Ο Μάνος στην
Ολυμπιάδα της Φυσικής!
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ facebook
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE
 
(βίντεομαθήματα στην ύλη
των σχολικών βιβλίων)
 
                 

 

LINKS